Vlada Republike Hrvatske – Sjednica Vlade: Proizvođačima svinja zbog afričke svinjske kuge isplaćene potpore od sedam milijuna euraRSS

Vlada je donijela dva programa potpore za revitalizaciju gospodarstava i očuvanje aktivnosti proizvođača koji trpe posljedice afričke svinjske kuge (ASK), ukupne vrijednosti sedam milijuna eura. Premijer Plenković još je jednom ponovio da za afričku svinjsku kugu ne postoji cjepivo ili lijek, mjere ograničenja su jedine koje se mogu poduzimati, a ukupan iznos sredstava koje je Vlada do sada putem Ministarstva poljoprivrede izdvojila za saniranje posljedica ASK-a premašuje 30 milijuna eura. “Mjere se poduzimaju, tako da je važno da javnost toga bude još jednom svjesna, a ove dvije odluke će pridonijeti daljnjim isplatama posjednicima svinja”, poručio je.

Nakon uvodnog obraćanja predsjednika Vlade, potpredsjednici i ministri Tomo Medved i Branko Bačić izvijestili su o aktualnom stanju vezanom za obnovu od potresa.

Potpredsjednik Medved izvijestio je aktivnostima Hrvatskih voda u Sisačko-moslavačkoj županiji. Naveo je da su u potresu oštećeni nasipi na sedam lokacija obala Save i Kupe, u duljini većoj od 10 kilometara. Hrvatske vode sanirale su oštećene nasipe s ciljem zaštite i obrane od poplava. Ukupno je za 21 projekt sanacije, rekonstrukcije i izgradnje nasipa ugovoreno radova u vrijednosti većoj od 66 milijuna eura, od čega je do sada utrošeno 48 milijuna eura, kazao je Medved.

Dodao je da će na kraju ove godine biti izgrađen i sustav zaštite Hrvatske Kostajnice od visokih voda rijeke Une, vrijedan više od 3,6 milijuna eura. Projekt predstavlja najmoderniji sustav obrane od poplava napravljen od montažno-demontažnih elemenata koji dosad nisu korišteni na području Hrvatske. Također su završeni radovi na sanaciji 108 urušnih vrtača u naseljima Mečenčani i Borojevići, za što je utrošeno više od 1,15 milijuna eura.

Od potresa u prosincu 2020. godine Hrvatske vode ugovorile su radove i usluge za sve aktivnosti na području Sisačko-moslavačke županije u iznosu većem od 132 milijuna eura, a do sada je utrošeno 113 milijuna, izvijestio je Medved.

Za obnovu utrošeno 230 milijuna eura

Potpredsjednik Bačić se osvrnuo na ovotjedni posjet Petrinji gdje je zajedno s mađarskim veleposlanikom u Republici Hrvatskoj obišao radove na dovršetku izgradnje nove osnovne škole u Petrinji. Vrijednost radova iznosi 22 milijuna eura, a sredstva je, uz hrvatsku Vladu, djelomično osigurala i mađarska Vlada. Svečano otvaranje škole planirano je za 14. prosinca.

Izvijestio je da je obnovljeno 10.868 objekata, od toga 10.325 privatnih zgrada i 543 zgrade javne namjene, a završeno je ukupno 198 zamjenskih kuća na području zagrebačkog i petrinjskog potresa. Aktivno je oko 1350 gradilišta.

Posebno je naglasio da su sredstva utrošena za financiranje obnove u ovom trenutku značajno iznad planiranih – s današnjim danom utrošeno je 230 milijuna eura i tim intenzitetom značajno će se premašiti sredstva planirana u ovoj godini.

Podsjetio je također da je 31. prosinca posljednji dan za prijavu oštećenja od potresa. Po isteku tog roka Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine predstavit će Vladi i hrvatskoj javnosti novi, konačni plan obnove sa svim podacima i rokovima za dovršetak radova na obnovi.

Dva zakona u korist obitelji, djece i osoba s invaliditetom

Vlada je u saborsku proceduru uputila izmjene i dopune Zakona o doplatku za djecu te prijedlog zakona o inkluzivnom dodatku koje je premijer Andrej Plenković ocijenio velikim iskorakom u korist osoba s invaliditetom, djece odnosno obitelji.

Izmjenama Zakona o doplatku za djecu, koji bi stupio na snagu od ožujka iduće godine, jača se potpora obiteljima za uzdržavanje i odgoj djece, uključujući i obitelji slabijeg imovnog stanja te bi se povećao dohodovni cenzus sa 70 na 140 posto proračunske osnovice.

Kako bi raspodjela doplatka bila pravednija predlaže se i povećanje broja cenzusnih grupa sa sadašnjih tri na pet, u skladu s njima predlaže se i povećanje svote doplatka za djecu za korisničke skupine i to iznosu od 30 do 60 eura, a pronatalitetni dodatak za treće i četvrto dijete ostao bi i dalje u iznosu od 66 eura.

“S ovim će izmjenama sva kućanstva s dohotkom do 618 eura po članu kućanstva moći ostvariti pravo na doplatak za dijete, odnosno na novčanu potporu radi uzdržavanja i odgoja djece”, rekla je državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Željka Josić.

Temeljem izmjena zakona broj korisnika bi se udvostručio. Josić je navela da je prošle godine prosječan broj korisnika doplatka za djecu bio 126.000 za oko 247.000 djece odnosno da je temeljem izmjena zakona očekivani broj korisnika u idućoj godini 271.000 uz obuhvat 511.000 djece.

Za provedbu zakona u idućoj godini planira se izdvojiti 262 milijuna eura odnosno proračunska su sredstva povećana za gotovo 90 milijuna eura, istaknuo je premijer Plenković u uvodu sjednice.

Prijedlog zakona o inkluzivnom dodatku – objedinjavanje četiriju prava

Prijedlogom zakona o inkluzivnom dodatku – novčanoj naknadi namijenjenoj osobama s invaliditetom radi prevladavanja različitih prepreka koje mogu sprječavati njihovo puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi – objedinjuju se četiri postojeća prava.

To su pravo na osobnu invalidninu i pravo na doplatak za pomoć i njegu, pravo na doplatak za dijete u uvećanom iznosu koje se ostvaruje temeljem oštećenja zdravlja, težeg ili teškog invaliditeta i pravo na novčanu pomoć za nezaposlene osobe s invaliditetom.

Cilj je zakona, koji bi stupio na snagu s početkom iduće godine, postići pravedniju raspodjelu navedenih naknada te unaprijediti transparentnost i ekonomičnost prava koja se ostvaruju temeljem invaliditeta, a definira uvjete za priznavanje prava na inkluzivni dodatak te se propisuje njegov iznos.

Prema prijedlogu, inkluzivni dodatak razvrstan je u pet razina, ovisno o stupnju oštećenja zdravlja, pri čemu bi 1. razina imala najveći iznos dodatka.

Pravo na inkluzivni dodatak u iznosu prve, druge i treće razine potpore mogle bi ostvariti odrasle osobe kojima je utvrđen III. i IV. stupanj težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti, a koje imaju status osobe s invaliditetom.

Pravo na taj dodatak četvrte i pete razine potpore, neovisno o statusu osobe s invaliditetom, mogle bi ostvariti odrasle osobe kojima je utvrđen II. i III. stupanj težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti. Pravo na inkluzivni dodatak kroz svih pet razina mogla bi ostvariti djeca kojima je utvrđen II., III. i IV. stupanj težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti neovisno o tome imaju li status osobe s invaliditetom.

Osnovicu za utvrđivanje inkluzivnog dodatka odlukom bi utvrđivala Vlada, a procjena fiskalnog učinka izrađena je na temelju iznosa od 120 eura, što je bio prijedlog udruga koji je, kako je istaknuto na sjednici, Vlada prihvatila.

Tako bi za korisnike 1. razine inkluzivni dodatak iznosio 720 eura, za 2. razinu bio bi 480 eura, za 3. razinu – 432 eura, za 4. razinu – 162 eura, a za 5. razinu – 138 eura, naveo je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić.

“U konačnici, umjesto četiri naknade ovim zakonom omogućujemo samo jednu, samo jedno vještačenje, veći iznos kumuliranih naknada za sve korisnike, osnovicu od 120 eura”, naglasio je.

Fiskalni učinak zakona je 506 milijuna eura odnosno, kako je istaknuo ministar, u odnosu na kumulativ sadašnjih naknada 265 milijuna eura više za iduću godinu.

Konačni prijedlog zakona o turizmu upućen u drugo saborsko čitanje

U drugo saborsko čitanje Vlada je uputila i Konačni prijedlog zakona o turizmu, s ciljem da se uz taj zakon kvalitetno i održivo upravlja turizmom na svim razinama, čime je Hrvatska među prvim zemljama koja tako određuje održivost turizma.

Prijedlog tog zakona u Hrvatskom saboru je raspravljen 12. listopada, a pri izradi konačnog prijedloga zakona sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja izneseni u raspravi su razmotreni te su prihvaćeni svi koji pridonose kvaliteti dokumenta, rekao je državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta Tonči Glavina.

Prihvaćeni su i prijedlozi i poboljšana koja su predložila ministarstva, dodao je.

Predloženi zakon će prema njegovim riječima uspostaviti institucionalni okvir za upravljanje turizmom, alate za praćenje i osiguravanja održivosti na temelju jasnih i egzaktnih podataka, kao i alate za upravljanje destinacijom i dati nove ovlasti turističkim zajednicama u upravljanju.

Glavina je rekao i da se novim zakonom jasnije definira uloga turističkih zajednica i jedinica lokalne i regionalne samouprave u kreiranju i provedbi turističkih politika, koje će na temelju stručnih podloga moći donositi odluke važne za turistički razvoj općine, grada ili županije.

Zakon je i pravni temelj za donošenje sektorskog programa poticaja koji će omogućiti ciljane potpore za poduzetnike u turizmu, što prvi puta obuhvaća i nautiku.

Cilj zakona je osigurati preduvjete i alate za upravljanje razvoja turizma u smjeru održivosti, zaključio je Glavina.

Previđeno je da zakon na snagu stupi s 1. siječnjem 2024. godine.

Dva programa potpore proizvođačima svinja zbog afričke svinjske kuge

Na sjednici je Vlada donijela i dva programa potpore za revitalizaciju gospodarstava i očuvanje aktivnosti proizvođača koji trpe posljedice afričke svinjske kuge (ASK), ukupne vrijednosti sedam milijuna eura.

Riječ je o programu potpora za očuvanje proizvodnje prasadi na području zone ograničenja zbog izbijanja afričke svinjske kuge, vrijednom dva milijuna eura, te programu potpore gospodarstvima zbog narušenog proizvodnog potencijala uslijed provedbe naređenih mjera suzbijanja te bolesti, vrijednosti pet milijuna eura.

Prvi program uključuje financijsku pomoć uzgajivačima rasplodnih svinja, nadoknade za povećane troškove držanja uzrokovane otežanim prometovanjem živih svinja, kao i za povećane troškove hranidbe, izvijestila je ministrica poljoprivrede Marija Vučković.

Prihvatljivi korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća koja drže rasplodne svinje, upisana u odgovarajuće upisnike i registre, pri čemu se potpore isplaćuju za dio troškova hranidbe u visini od 60 eura mjesečno po grlu.

Kada je riječ o programu potpore zbog narušenog proizvodnog potencijala uslijed provedbe mjera suzbijanja ASK-a, navela je ministrica, i u ovom slučaju prihvatljivi korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća koja uzgajaju rasplodne svinje, a također i ona koja drže tovne svinje i upisana su u odgovarajuće registre.

Iznos gubitka koji se namjerava nadoknaditi tim programom temelji se na broju rasplodnih svinja na gospodarstvima, pri čemu se broj grla množi s jediničnim iznosom od 2,18 eura i brojem dana nemogućnosti držanja.

Za tovne svinje, navela je Vučković, predviđeni jedinični iznos je 0,36 eura, koji će se množiti s brojem dana u kojima uzgajivači kojima su eutanazirane svinje neće moći držati svinje.

Vučković je izvijestila i da su u proteklih sedam dana u Starim Mikanovcima potvrđena dva nova slučaja ASK-a. Istaknula je i da je Vlada osigurala 14,7 milijuna eura za nadoknade svim posjednicima kojima su usmrćene ili će biti usmrćene svinje zbog potvrde bolesti, a da je do današnjeg dana isplaćeno 7,07 milijuna eura.

Također, Vlada je donijela i program koji se odnosi na nadoknadu dijela gubitaka onima koji isporučuju zdrave svinje na termičku obradu, što je omogućeno u zonama ograničenja sukladno propisima.

Vrijednost programa je pet milijuna eura, a s obzirom na broj svinja koji je na taj način spašen i odvezen u narednim tjednima povećat će se do sada odobrena sredstva, izjavila je Vučković, dodajući da je za program objavljen pravilnik i završeno zaprimanje zahtjeva za potporu, a isplate se očekuju u narednih deset dana.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković još je jednom ponovio da za ASK ne postoji cjepivo ili lijek, mjere ograničenja su jedine koje se mogu poduzimati, a ukupan iznos sredstava koje je Vlada do sada putem Ministarstva poljoprivrede izdvojila za saniranje posljedica ASK-a premašuje 30 milijuna eura. “Mjere se poduzimaju, tako da je važno da javnost toga bude još jednom svjesna, a ove dvije odluke će pridonijeti daljnjim isplatama posjednicima svinja”, poručio je predsjednik Vlade.

Tradicionalne večeri članova i prijatelja Udruge Prsten

Vlada je prihvatila i pokroviteljstvo nad održavanjem 16. večeri članova i prijatelja Udruge i Zaklade Prsten, koje će se održati 1. prosinca 2023. u Zagrebu.

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman kazao je da je Udruga Prsten osnovana s ciljem promicanja i zaštite tradicije, kulture, gospodarske suradnje i humanitarnog djelovanja, očuvanja temeljnih vrijednosti i jedinstva hrvatskoga naroda i njegovog prosperiteta, te okuplja stručnjake iz svih područja života koji su podrijetlom iz Bosne i Hercegovine, a žive i rade u Republici Hrvatskoj.

Dodao je da Udruga Prsten tradicionalno, početkom prosinca svake godine, organizira navedeni događaj na kojem se, između ostaloga, studentima Hrvatima u BiH i Hrvatima iz BiH koji žive u Republici Hrvatskoj uručuju ugovori o stipendiranju.

Izvor: Vlada/Hina

 
 

Pisane vijestiPreuzeto od vlada.gov.hr: https://vlada.gov.hr/vijesti/sjednica-vlade-proizvodjacima-svinja-zbog-africke-svinjske-kuge-isplacene-potpore-od-sedam-milijuna-eura/39435

Scroll to Top