Vlada Republike Hrvatske – Potpredsjednica Šimpraga sudjelovala na obilježavanju 75 godina od donošenja Opće deklaracije o ljudskim pravima UN-aRSS

Potpredsjednica Vlade Anja Šimpraga predvodila je hrvatsku delegaciju na obilježavanju 75. obljetnice donošenja Opće deklaracije o ljudskim pravima Ujedinjenih naroda, koja održana 11. i 12. prosinca u Ženevi.

U prosincu 2023. godine obilježava se 75. godina od donošenja UN-ove Opće deklaracije o ljudskim pravima, koja je označila prekretnicu u razumijevanju ljudskih prava kakva danas poznajemo, te prekretnicu u predanosti međunarodne zajednice njihovoj zaštiti.

Dan donošenja Deklaracije obilježava se 10. prosinca kao Međunarodni dan ljudskih prava.

Potpredsjednica Šimpraga je u obraćanju u sklopu događanja potvrdila posvećenost Republike Hrvatske zaštiti i promociji ljudskih prava kroz rad Savjeta za ljudska prava, jačanje pravne zaštite žrtava kaznenih djela s posebnim naglaskom na žene i žrtve obiteljskog nasilja, jačanje mira i sigurnosti te jačanje svijesti o žrtvama ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida.

Potpredsjednica Šimpraga sudjelovala je i na panelu o digitalnim tehnologijama i ljudskim pravima te istakla da je potrebno osigurati da tehnološke inovacije budu uključive i otvorene, te da ne diskriminiraju ranjive skupine koje su ionako u riziku od diskriminacije.

Potencijal novih tehnologija, posebice umjetne inteligencije potrebno je usmjeriti kako bi se ojačali mehanizmi zaštite ljudskih prava kroz pravosuđe i pravni zaštitu ali i olakšao pristup dobrima i uslugama.

Potpredsjednica je zaključila da je potrebno osigurati da pri raspravi o novim tehnologijama i nacionalnim i nadnacionalnim zakonskim rješenjima koje se odnose na nove tehnologije voditi računa o ljudskim pravima i u proces kreiranja javnih politika vezanih za nove tehnologije uključiti i stručnjake za ljudska prava.

Završno je istakla i da je Republika Hrvatska prepoznala ove izazove i kroz donošenje Strategije digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine.

U sklopu događanja održan je i bilateralni sastanak s ministrom za ljudska i manjinska prava u Vladi Crne Gore g. Fatmirom Gjekom.

Pisane vijestiPreuzeto od vlada.gov.hr: https://vlada.gov.hr/vijesti/potpredsjednica-simpraga-sudjelovala-na-obiljezavanju-75-godina-od-donosenja-opce-deklaracije-o-ljudskim-pravima-un-a/40571

Scroll to Top