Vlada Republike Hrvatske – Nizom odluka o financijskoj pomoći Vlada pokazuje sustavnu brigu o svim segmentima društvaRSS

Na danas održanoj 273. sjednici Vlade donesen je niz odluka o financijskoj pomoći, među kojima su odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života, odluka o dodjeli sredstava za pomoć Sisačko-moslavačkoj županiji te Gradu Glini, kao i odluka o dodjeli pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda.

Jednokratna pomoć za 830.000 umirovljenika
 
Temeljem odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života oko 830.000 umirovljenika s mirovinama do 840 eura dobit će, ovisno o visini mirovine, od 50 do 160 eura.
 
Tako će 160 eura pomoći dobiti oni s mirovinom do 300 eura, 120 eura dobit će oni s mirovinom između 300 i 435 eura, 80 eura dobivaju oni s mirovinom od 435 do 570 eura, a oni s mirovinom od 570 do 700 eura dobit će 60 eura te 50 eura oni kojima je mirovina između 700 i 840 eura.
 
Temeljem preraspodjele u državnom proračunu  Sisačko-moslavačkoj županiji Vlada je odobrila 7 milijuna eura za obnovu objekata javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava, sukladno zamolbi Županije.
 
Odobreno je i da se na teret proračunske zalihe ukupno isplati 4,7 milijuna eura za sanaciju šteta – u Brodsko-posavskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji na stambenim objektima nužnima za život, koje su nastale uslijed jakog olujnog nevremena od 19. i 21. srpnja, u Općini Jasenovac na objektima javne i društvene infrastrukture, koje su nastale uslijed poplava u svibnju, te Općini Gračac na prometnoj infrastrukturi, nastale uslijed poplave 14. svibnja.
 
Donesena je i odluka o dodjeli pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u ovoj te dijelom u prošloj godini u ukupnom iznosu od 2 milijuna eura, a odnosi se na ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda (olujni i orkanski vjetar, poplava, tuča, kiša koja se smrzava u dodiru s podlogom i  klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta) na području 14 županija.
 
Gradu Glini bit će doznačena pomoć od 100.000 eura za financiranje troškova vezanih za opskrbu stanovništva pogođenog potresom pitkom vodom.
 
Bolničkim zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač država će za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala biti ukupno uplaćeno 57 milijuna eura, a kao namjensku pomoć za podmirivanje dijela dospjelih obveza bolničkim zdravstvenim ustanovama kojima su osnivači županije bit će ukupno uplaćeno 22 milijuna eura.
 
Povećan iznos za nabavku svinjskih polovica
 
Vlada je na današnjoj sjednici izmijenila odluku o jednokratnoj mjeri pomoći za nabavu svinjskih polovica subjektima pogođenim provedbom mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge (ASK) te će se iznos od 900 tisuća eura koliko je osigurano prijašnjom odlukom Vlade povećati na 1,32 milijuna eura.
 
Ministrica poljoprivrede Marija Vučković je podsjetila da je Vlada 30. studenog ove godine donijela odluku o jednokratnoj mjeri pomoći za nabavu svinjskih polovica subjektima pogođenim provedbom mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge. Tom odlukom je, kako je navela, predviđena isplata jednokratne financijske pomoći pravnim i fizičkim osobama na čijem su gospodarstvu svinje uginule ili su usmrćene zbog prevencije, kontrole i suzbijanja širenja ASK.
 
”Tako predviđena isplata jednokratne pomoći iznosi 600 eura te ne ovisi o dosad isplaćenim iznosima temeljem drugih mjera i programa pomoći, čime će se omogućiti očuvanje tradicije koja je uslijed provedenih mjera do danas bila onemogućena”, kazala je Vučković.
 
Navela je i kako je tom odlukom Vlade osiguran iznos od 900 tisuća eura, a što je bilo dostatno za predviđenih 1.500 pogođenih gospodarstava za koja su do stupanja na snagu odluke Vlade zaprimljeni zapisnici nadležnih veterinarskih inspektora.
 
U idućem periodu, slijedom provedbe mjera, zaprimaju se i dalje novi zapisnici veterinarskih inspektora za dodatna gospodarstava, a temeljem kojih je utvrđeno kako predviđeni iznos neće biti dovoljan za isplatu svih gospodarstva koja ostvaraju pravo na jednokratnu mjeru pomoći.
 
Obzirom na dinamiku obrade te povećanje broja prihvatljivih subjekata, pravnih i fizičkih osoba kojima je otvorena mogućnost ostvarenja jednokratne financijske pomoći, potrebno je osigurati dodatna sredstva, odnosno povećati predviđeni iznos od 900 tisuća eura na 1,32 milijuna eura i to 40 tisuća eura za 2023. i preostalih 380 tisuća eura za provedbu u 2024. godini.
 
Izdavanje osobnih iskaznica ubuduće neovisno o mjestu prebivališta
 

U hitnu saborsku proceduru Vlada je uputila izmjene Zakona o osobnoj iskaznici kako bi se ubuduće zahtjev za izdavanje osobne iskaznice mogao podnositi u bilo kojoj policijskoj upravi/postaji, neovisno o mjestu prebivališta ili boravišta osobe koja podnosi zahtjev.
 
MUP predlaže ovu izmjenu jer se dobrom pokazala odluka iz srpnja kojom se u iznimnim situacijama omogućavalo ukidanje mjesne nadležnosti za podnošenje zahtjeva za izdavanje osobnih iskaznica, a donesena zbog povećanog broja zahtjeva najvećim dijelom uvjetovanih razdobljem epidemije bolesti covid-19.
 
”Nakon te odluke bio je povećan broj zahtjeva u pojedinim policijskim postajama koje su ranije imale manji broj stranaka jer su građani iskoristili mogućnost da na brži način ishode osobne iskaznice u takvim policijskim upravama ili postajama, a što je rasteretilo i policijske uprave s velikim brojem stranaka”, objasnio je na sjednici potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
 
Radi učinkovitog čuvanja granice obnova cesta u Karlovačkoj županiji
 
Vlada je donijela i odluku o osiguranju novca za sanaciju javnih i nerazvrstanih cesta na području Karlovačke županije.
 
Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković naglasio je važnost njihove obnove budući da je riječ o cestama koje se nalaze u ruralnim područjima uz granicu s BiH i na ruti su kojom se kreću ilegalni migranti, a imaju loše tehničke karakteristike te nedovoljne sigurnosne značajke.
 
“Karlovačka županija je najkritičnije područje aktualne migrantske krize u Hrvatskoj, gdje se ujedno uređuje i registracijski centar u Dugom Dolu. Radi uspostave učinkovitog čuvanja državne granice prema BiH, ujedno i vanjske granice EU, kao i  kontrole prostora kojim se ilegalni migranti kreću, od presudne je važnosti uređenje odnosno sanacija postojećih prometnica”, rekao je Butković.
 
Odlukom je obuhvaćeno ukupno nešto više od 71 kilometar javnih i nerazvrstanih cesta, a ukupna vrijednost nabave projektiranja i radova koji će biti provedeni iznosi oko 18,2 milijuna eura s PDV-om.
 
Pokrenut postupak za zajam od 400 milijuna eura za obnovu željezničkog sustava
 
Vlada je pokrenula postupak za sklapanje ugovora o financiranju između RH i Europske investicijske banke za projekt revitalizacije željezničkog sustava RH,  vrijedan 400 milijuna eura, kojim bi se trebala značajno poboljšati sigurnost putnika i osoblja u željezničkom prometu te povećati kapacitet i modernizirati željeznička infrastruktura.  
 
Potpredsjednik Vlade Oleg Butković rekao je da se tom odlukom prihvaća nacrt ugovora o financiranju kao osnova za vođenje pregovora sa predstavnicima Europske investicijske banke te da se određuje sastav izaslanstva RH za vođenje pregovora.
 
Ugovorom o financiranju, naveo je, realizirat će se zajam od u iznosu od 400 milijuna eura s rokom povlačenja od 60 mjeseci, od ukupno planiranih 900 milijuna eura okvirnog zajma namijenjenog za financiranje spomenutog projekta, čija se realizacija očekuje u idućem desetogodišnjem razdoblju. Odlukom se ovlašćuje voditelj izaslanstva da u ime izaslanstva RH potpiše zapisnik s pregovora i ostalu potrebnu dokumentaciju te se ujedno ovlašćuje ministar financija da u ime RH potpiše ugovor o financiranju.
 
“Realizacija projekata koji će se financirati putem sredstava osiguranih tim zajmom dovest će do značajnog poboljšanja sigurnosti putnika i osoblja smanjujući rizik od nesreće i ozljeda te do povećanja kapaciteta i modernizacije željezničke infrastrukture”, istaknuo je Butković. 
 
Preostali dio okvirnog zajma, u iznosu od 500 milijuna eura, bit će predmetom sljedećih ugovora o financiranju u vezi s provedbom gore navedenog Projekta, stoji u dokumentu Vlade.
 
Inače, Vlada je na sjednici održanoj 2. studenoga 2023. donijela zaključak kojim je prihvatila Projekt “Revitalizacija željezničkog sustava Republike Hrvatske“ koji bi se financirao ili sufinancirao okvirnim zajmom Europske investicijske banke u iznosu od 900 milijuna eura, a tim okvirnim zajmom financirali bi se ili sufinancirali indikativni projekti društva HŽ Infrastruktura u iznosu od 714,6 milijuna eura  te indikativni projekti društva HŽ Putnički prijevoz u iznosu od 185,3 milijuna eura.
 
Saboru predloženo prihvaćanje Izvješća o radu Upravnog vijeća Hine

Vlada je sa sjednice Hrvatskom saboru predložila da prihvati Izvješće o radu Upravnog vijeća Hine za 2022. godinu u kojoj je nacionalna novinska agencija nastavila pozitivno poslovati.
 
Prema dostavljenom financijskom izvješću, prihodi Hine u 2022. iznosili su 28,5 milijuna kuna i veći su 10,9 posto u odnosu na prethodnu godinu dok su rashodi iznosili 27.2 milijuna kuna i veći su 8,7 posto kao posljedica rasta plaća od sedam posto za 121 zaposlenog te izdatka za ostala materijalna prava radnika koja su porasla za 132,7 posto.
 
Prošlu godinu Hina je završila s ostvarenom dobiti u iznosu od 1,2 milijuna kuna koja je bila dva puta veća u odnosu na 2021.
 
Izvor: Hina/Vlada

Pisane vijestiPreuzeto od vlada.gov.hr: https://vlada.gov.hr/vijesti/nizom-odluka-o-financijskoj-pomoci-vlada-pokazuje-sustavnu-brigu-o-svim-segmentima-drustva/40635

Scroll to Top