Vlada Republike Hrvatske – 276. sjednica VladeRSS

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 4. siječnja 2024., u 9 sati, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Napomena: Molimo sve redakcije da sutra do 8 sati na e-mail adresu [email protected] najave dolazak novinara, fotoreportera i snimatelja koji će pratiti sjednicu.
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

 1. Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres                              

 

 1. Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o izgradnji cestovnog mosta preko potoka Kamenica između naselja Obrež (Republika Hrvatska) – Božakovo (Republika Slovenija) na hrvatsko-slovenskoj državnoj granici                                           

 

 1. Prijedlog odluke o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2024. – 2026.                                                                                                                   

           

 1. Prijedlog odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti                                                                                      

 

 1. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o prihvaćanju nagodbe između Republike Hrvatske i društva HŽ Cargo d.o.o., u svrhu restrukturiranja                                                       

 

 1. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopunu Statuta Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu              

 

 1. Prijedlog odluke o davanju odobrenja na Godišnji program rada i razvoja i Financijski plan poslovanja Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu za 2024. godinu                                                                                         

 

 1. Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske i Ministarstva trgovine, industrije i energetike Republike Koreje o industrijskoj suradnji                                        

 

 1. a)         Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske

b)         Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju novog Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske               
 

 1. Prijedlog zaključka o odobrenju Zapisnika o XXV. zasjedanju Stalne hrvatsko-mađarske komisije za vodno gospodarstvo                                                         

 

 1. Prijedlog izvješća o poslovanju slobodnih zona u Republici Hrvatskoj u 2022. godini

      

 1. Prijedlog izvješća o stanju i radu kaznionica, zatvora, odgojnih zavoda i centara za 2022. godinu                                                                                                             

 

 1. Godišnje izvješće o radu Ureda za sprječavanje pranja novca za 2022. godinu

   

 1. Izvješće o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i nuklearnoj sigurnosti u Republici Hrvatskoj  za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2022.                                

 

 1. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Polugodišnju informaciju o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike u prvom polugodištu 2023. godine.                  

                                                               
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:   

 1. Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                           

 

 1. Kadrovska pitanja

 

 1. Informacije, pitanja i prijedlozi.

NajavePreuzeto od vlada.gov.hr: https://vlada.gov.hr/vijesti/276-sjednica-vlade/40674

Scroll to Top