Vlada Republike Hrvatske – 273. sjednica Vlade



RSS

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 21. prosinca 2023., u 13 sati, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:
 

 1. Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres                                

 

 1. Prijedlog odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života                                                                 

 

 1. Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o osobnoj iskaznici, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                        

 

 1. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (EU)                

 

 1. Nacrt konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona

    

 1. a)         Prijedlog odluke o dodjeli sredstava za pomoć Sisačko-moslavačkoj županiji

b)         Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu                                                             
 

 1. Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu                                              

 

 1. Prijedlog odluke o dodjeli sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u 2023. godini i dijelom u 2022. godini u Republici Hrvatskoj                                                                                                    

 

 1. Prijedlog odluke o dodjeli sredstava za pomoć Gradu Glini                                               

 
 

 1. Prijedlog odluke o donošenju Programa ublažavanja posljedica klizišta u Republici Hrvatskoj                                                                                                            

 

 1. Prijedlog odluke o osiguranju sredstava za realizaciju radova sanacije javnih i nerazvrstanih cesta na području Karlovačke županije                                        

 

 1. Prijedlog odluke o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024.                                                                                                

 

 1. a)         Prijedlog odluke o isplati sredstava bolničkim zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala

b)         Prijedlog odluke o isplati namjenske pomoći za podmirivanje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova kojima su osnivači županije prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala  
 

 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. godini, radi financiranja realizacije projekta rekonstrukcije zgrade i opremanja stacionara za palijativnu skrb Doma zdravlja Zadarske županije                                                     

 

 1. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o jednokratnoj mjeri pomoći za nabavu svinjskih polovica subjektima pogođenim provedbom mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge

    

 1. Prijedlog odluke o darovanju nekretnine u k.o. Vukovar Gradu Vukovaru, u svrhu rekonstrukcije – sanacije i proširenja odlagališta otpada „Petrovačka dola“ Vukovar

 

 1. a)         Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina u k.o. Osijek                                  

b)        Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina u k.o. Osijek i Sarvaš                     
 

 1. Prijedlog zaključka o sufinanciranju rekonstrukcije i opremanja Doma hrvatskih branitelja u Vinkovcima                                                                                   

 

 1. Prijedlog odluke o proglašenju projekta ,,Potpora radu Radiotelevizije Herceg-Bosne“ od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske                                              

 

 1. Prijedlog odluke o proglašenju 2024. godine “Godinom Marka Marulića” u Republici Hrvatskoj                                                                                                

 

 1. Prijedlog odluke o doprinosu Europskoj zakladi za demokraciju             

                         

 1. 22.1.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Splitu za zaduženje kod Europske investicijske banke

22.2.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Pregradi za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
22.3.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Kutini za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
22.4.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Pleternici za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
22.5.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Dugom Selu za zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka
22.6.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Bedekovčina za zaduženje kod      Hrvatske banke za obnovu i razvitak
22.7.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Marijanci za zaduženje kod           Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb
22.8.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Sukošan za zaduženje kod             Hrvatske banke za obnovu i razvitak
22.9.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Kula Norinska za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb
22.10.  Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Jarmina za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb
22.11.  Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Plitvička Jezera za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb                                                       
 

 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2026. godini za nabavu raketa SPIKE                                                                                                                      

 

 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2025. i 2026. godini za nabavu komunikacijske opreme prednjih zračnih kontrolora                          

 

 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2024. do 2026. godine za nabavu paketa verificiranog streljiva 155 mm za haubice               

 

 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu za sklapanje ugovora o javnoj nabavi za znanstvene elektroničke časopise Wiley Standard Journals Collection u 2023. godini                                                 

 

 1. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za Projekt „Revitalizacija željezničkog sustava Republike Hrvatske“ iz okvirnog zajma                           

 

 1. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora                          

 

 1. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnateljici Središnjeg registra osiguranika za sklapanje Prvog dodatka Ugovora o povjeravanju obavljanja dijela posla Središnjeg registra osiguranika                                                                                  

 

 1. Prijedlog uredbe o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Maroka o suradnji u području turizma                                               

 

 1. Prijedlog uredbe o objavi Dodatka Sporazumu između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o održavanju i rekonstrukciji cestovnih mostova na državnoj granici                                                                                                   

 

 1. Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama                                                                                         

 

 1. Prijedlog zaključka o uspostavi Foruma za podršku održivom financiranju   

 

 1. Prijedlog zaključka u vezi s Okvirnim dogovorom o načelima osnivanja i djelovanja Borbene skupine koja će biti stavljena na raspolaganje Europskoj uniji 2025. godine

        

 1. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sufinanciranje troškova 
  organizacije Svjetskog prvenstva u rukometu 2025. godine                                           

 

 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za isticanje kandidature za organizaciju
  Svjetskog prvenstva u hrvanju 2025. godine                                                       

 

 1. Prijedlog izvješća o korištenju Europskih strukturnih i investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. siječnja do
  30. lipnja 2023.                                                                                                        

 

 1. Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Republike Hrvatske i Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda o uspostavi Subregionalnog tehničkog ureda Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja, za jadransku subregiju, u Republici Hrvatskoj, u Splitu                                                                           

 

 1. Izvješće o provedbi Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2017. do 2022. godine, za 2021. i 2022. godinu                                                      

 

 1. Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad 2. KOKOSS konferencijom Interdisciplinarnost kao resurs – pojedinac i zajednica u fokusu                
 2. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

 
a)         Prijedlog zaključka kojim se obvezuje Vlada Republike Hrvatske da Hrvatskome saboru podnese izvješće o arbitraži koja se vodi pred ICSID u Washingtonu protiv Republike Hrvatske, a koju je podnio Ivica Todorić preko svojih tvrtki iz Nizozemske te o konačnoj arbitraži, koja se vodila pred istim tijelom, a po tužbi MOL-a protiv Republike Hrvatske (predlagateljica: Karolina Vidović Krišto, zastupnica u Hrvatskome saboru)                               
b)         Izvješće o radu Upravnog vijeća HINE za 2022. godinu.        
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:   
 

 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske Zakona o izmjeni Zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 125/23.) – davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske                                                                                                         

 

 1. Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                           

 

 1. a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu

b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu                stečevinu Europske unije za 2023. godinu                                       
 

 1. Kadrovska pitanja

 

 1. Informacije, pitanja i prijedlozi.

 
Najave



Preuzeto od vlada.gov.hr: https://vlada.gov.hr/vijesti/273-sjednica-vlade/40627

Scroll to Top