U Srbiji će zbog potpune AI automatizacije nestati 70.000 radnih mjestaPoslovni dnevnik

Procjenjuje se da je ukupan broj radnih mjesta u Srbiji koja će u budućnosti biti izložena potpunoj automatizaciji putem umjetne inteligencije (AI) 70.000, dok je broj onih kojima bi AI trebala značajno pomoći u obavljanju poslova nešto manji od 400.000.

To znači da je broj onih kojima bi AI trebala pomoći 17 posto od ukupnog broja prijavljenih, pokazala je analiza Aleksandra Radivojevića iz Fondacije za razvoj znanosti (FREN).

Žene u većem riziku
U analizi pod naslovom “Potencijalni utjecaj umjetne inteligencije na ekonomski razvoj u Srbiji”, koja je objavljena u posljednjem broju Kvartalnog monitora, naveo je da su žene u značajno većem riziku od gubitka posla pod utjecajem umjetne inteligencije nego muškarci.

“Najveći postotak radnih zadataka koji će biti izloženi mogućnostima automatizacije AI tehnologijom nalazi se u skupini zanimanja upravnih službenika (82 posto), inženjera, stručnih suradnika i tehničara (27 posto), te stručnjaka i umjetnika (26 posto). posto),” izjavio je. on.

Kako je objasnio, brzina implementacije AI na tržište rada donijet će i rizike, prvenstveno u smislu gubitka radnih mjesta i premještanja radnika koji ostanu bez posla na druga radna mjesta.

U Srbiji, kao i u drugim zemljama svijeta, kreatori javne politike morat će prilagoditi aktivnosti planiranja radne snage, procese obrazovanja i cjeloživotnog učenja te usluge mreže socijalne sigurnosti utjecaju umjetne inteligencije kako bi mogli upravljati nadolazećim promjenama.

“Da bi bila moguća cjelovita analiza mogućeg utjecaja umjetne inteligencije na tržište rada u Srbiji, a time i definiranje javnih politika, prije svega je potrebno osigurati podatke o broju zaposlenih na četiri znamenke. Međunarodne standardne klasifikacije zanimanja.

” Te bi podatke trebao dati Republički zavod za statistiku, na temelju podataka iz Središnjeg registra obveznog socijalnog osiguranja, ali ti podaci još uvijek nisu dostupni, odnosno ne postoje”, rekao je Radivojević.

Kada je riječ o svijetu, utjecaj AI tehnologije na gospodarski razvoj još je nepoznat, rekao je Radivojević, s obzirom da je riječ o tehnologiji u početnoj fazi šire primjene.

No, razvoj tehnologije u 2023. godini ukazuje na realnu mogućnost automatizacije velikog broja aktivnosti koje ljudi obavljaju već u sljedećem desetljeću.

Potreba za obradom, analizom i upravljanjem ogromnim količinama podataka, što omogućuje AI tehnologija, zahtijevat će zapošljavanje IT osoblja sa specifičnim vještinama, čime će se pod utjecajem AI tehnologije otvoriti nova radna mjesta.

Prema izvješću McKinseyja, postotak anketiranih tvrtki koje su usvojile AI tehnologiju u barem jednom području poslovanja porastao je s 20 posto u 2017. na 50 posto u 2022. godini. “U istom razdoblju prosječan broj mogućih primjena tehnologije u tim tvrtkama se udvostručio”, rekao je Radivojević.

Tržište rada
Prema izvješću McKinsey & Company, primjena generativne AI tehnologije u istraživanju i razvoju lijekova mogla bi donijeti novih 60 do 100 milijardi dolara godišnjeg prihoda.

U bankarskom sektoru taj se učinak procjenjuje na 200 do 300 milijardi dolara godišnje, u obrazovanju 120 do 230 milijardi dolara godišnje itd.

Kako je naveo Radivojević, postotak građana Srbije koji se nalaze na tržištu rada (53 posto) je ispod proseka EU (61 posto), a Srbija je po tom pokazatelju na 29. mjestu od 36 promatranih zemalja, koliko može predstavljaju potencijalni problem u procesu prilagodbe.promjene koje dolaze pod utjecajem AI.Preuzeto od www.poslovni.co.rs: https://www.poslovni.co.rs/regija/u-srbiji-ce-zbog-potpune-ai-automatizacije-nestati-70-000-radnih-mjesta-4423099

Scroll to Top