U pripremi još 69 natječaja za zakup zemljištaPoslovni dnevnik

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države dobro je od osobitog interesa RH i najvažniji poljoprivredni resurs, a jedan od temeljnih ciljeva novih izmjena i dopuna Zakona o poljoprivrednom zemljištu je žurno raspisivanje natječaja i osiguranje dugoročnih uvjeta sigurnosti i stabilnosti korištenja državnog poljoprivrednog zemljišta.

Do sada je 301 jedinica lokalne samouprave objavila i dobila suglasnost za objavu javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta, a prema podacima Ministarstva poljoprivrede, u pripremi je 69 novih javnih natječaja.

Zakon o poljoprivrednom zemljištu propisuje obvezu ministarstva da preuzme raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem od jedinica lokalnih samouprava, ako iste ne raspišu natječaje sukladno rokovima propisanima Zakonom, osim u slučaju više sile ili drugog opravdanog razloga.

Ministarstvo poljoprivrede je nakon preuzimanja raspolaganja od pojedinih jedinica lokalnih samouprava raspisalo tri natječaja za zakup, a do sada su donesene odluke o preuzimanju raspolaganja za 26 JLS-ova.

U odnosu na zadnje izvješće objavljeno je 10 natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta, 10 novih Odluka o raspisivanju javnog natječaja je dostavljeno na odobrenje, te je preuzeto raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem na području 6 jedinica lokalne samouprave.Preuzeto od www.poslovni.hr: https://www.poslovni.hr/hrvatska/u-pripremi-jos-69-natjecaja-za-zakup-zemljista-4423473

Scroll to Top