REPowerEU: energetske mjere ulaze u nacionalne planove oporavka | VijestiEkonomska i monetarna politika – Europski parlament

S 535 glasova za, 63 protiv i 53 suzdržanih zastupnici su na plenarnoj sjednici potvrdili dogovor s Vijećem postignut u prosincu 2022. Prema njemu, države članice koje zatraže dodatna sredstva u sklopu izmijenjenog plana za oporavak i otpornost morat će uključiti mjere za uštedu energije, proizvodnju čiste energije i diversifikaciju opskrbe, kao što je predviđeno Unijinim programom REPowerEU.

Poticanje neovisnosti i borba protiv energetskog siromaštva

Novim pravilima retroaktivno će se obuhvatiti mjere od 1. veljače 2022., uz neka ograničena izuzeća. Zastupnici su osigurali da se tim mjerama podrže ulaganja u borbu protiv energetskog siromaštva i pruži potpora najranjivijim kućanstvima te malim, srednjim i mikropoduzećima.

Prekogranične mjere, transparentnost i klima

Zastupnici su uvjerili države članice da najmanje 30% rashoda u okviru plana REPowerEU namijene mjerama koje imaju višedržavnu dimenziju, koje rješavaju postojeće poteškoće u prijenosu, distribuciji i skladištenju energije te povećavaju prekogranične protoke, čak i ako ih provodi jedna EU članica.

Uz to, osigurali su uvođenje novih pravila o transparentnosti za 100 krajnjih primatelja najviših iznosa sredstava. Ta će se pravila primjenjivati na sve planove za oporavak i otpornost.

Načelo „ne nanosi bitnu štetu” trebalo bi se primijeniti na poglavlja plana REPowerEU, uz privremena izuzeća za mjere kojima se vodi računa o neposrednim problemima EU-a u pogledu energetske sigurnosti, smanjuje potencijalna šteta po okoliš i ne ugrožavaju klimatski ciljevi Unije.

Financiranje

Parlament je osigurao da se dodatnih 20 milijardi EUR bespovratnih sredstava, koje je predložila Komisija, prikupi iz sljedećih izvora: 8 milijardi iz ranije dražbe nacionalnih emisijskih jedinica u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS), a preostalih 12 milijardi iz Inovacijskog fonda. Osim toga, prihod ostvaren u okviru ETS-a ne može se upotrijebiti za ulaganja u fosilna goriva.

Više informacija dostupno je ovdje.

Izjave

Suizvjestitelj Siegfried MUREŞAN (EPP, Rumunjska) izjavio je tijekom rasprave: „Plan REPowerEU pomoći će nam da osiguramo pristupačne cijene energije za naše građane i poduzeća. Omogućit će nam sigurnu opskrbu energijom i odmak o ovisnosti o ruskim fosilnim gorivima. Kako bi REPowerEU ostvario stvarnu EU dodanu vrijednost, države članice trebale bi dodijeliti najmanje 30 % sredstava namijenjenih ovom programu prekograničnim projektima.”

Suizvjestiteljica Eider GARDIAZABAL RUBIAL (S&D, Španjolska) dodala je: „Osmislili smo plan za smanjenje gospodarskih posljedica rata uz istodobno promicanje zelene tranzicije. Dodatnih 20 milijardi eura bit će namijenjeno borbi protiv energetskog siromaštva, promicanju zelene energije i jačanju kapaciteta za skladištenje energije. Usuglasili smo se o ograničenom odstupanju od načela ‘ne nanosi bitnu štetu’ jer smo odlučni boriti se protiv klimatskih promjena i ne ugroziti klimatske ciljeve EU-a. Uveli smo i promjene kao što su veća transparentnost i prioritet za prekogranične projekte.”

Suizvjestitelj Dragoș PÎSLARU (Renew, Rumunjska) zaključio je: „Ambicijom se borimo protiv straha. Građani su imali tešku godinu i trebaju održiva rješenja sada, a ne kasnije. Pitajte svoje vlade koje mjere namjeravaju uključiti u nacionalne planove. Izolirajmo domove građana, prekvalificirajmo radnu snagu za nova zelena radna mjesta i pomognimo našim poduzećima. U planu RePowerEU sada smo postavili jasne zahtjeve za utvrđivanje krajnjih primatelja najviših iznosa sredstava i čekamo da vidimo kako će vlade iskoristiti ovaj novac.”

Sljedeći koraci

Mehanizam za oporavak i otpornost je izvanredna, jednokratna mjera koja će se primjenjivati do 31. kolovoza 2026. Nova pravila o uključivanju mjera iz plana REPowerEU u nacionalne planove oporavka stupit će na snagu nakon objave u Službenom listu Europske unije.Preuzeto od www.europarl.europa.eu: https://www.europarl.europa.eu/news/hr/press-room/20230210IPR74708/

Scroll to Top