Predsjedništvo BiH izabralo novo vodstvo Centralne bankePoslovni dnevnik

Na sjednici Predsjedništva Bosne i Hercegovine jednoglasno je imenovan novi saziv Upravnog vijeća Centralne banke BiH.

Novi saziv Upravnog vijeća čine prof. dr. Jasmina Selimović, prof. dr. Mirza Kršo, prof. dr. Danijela Martinović, prof. dr. Darko Tomaš i prof. dr. Radomir Božić.

Dr. Selimović i dr. Kršo su profesori na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, smjer financije. U okviru akademske, ali i stručne i profesionalne djelatnosti, profilirali su se u domeni bankarstva i osiguranja, te monetarne ekonomije i monetarnih integracija.

Dr. Jasmina Selimović redovita je profesorica i dekanica Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, koji je diplomirala 2003. godine, gdje je obranila doktorsku disertaciju iz oblasti financija (smjer aktuarstvo) i stekla zvanje doktora ekonomskih nauka. Od 2004. godine zaposlena je na Katedri za financije i Katedri za kvantitativnu ekonomiju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Sarajevu.

Trenutno, kao redovita profesorica, predaje kolegije Financije, Kvantitativna ekonomija i Aktuarstvo. Nastavničko iskustvo stekla je i na fakultetima izvan Bosne i Hercegovine.

Dr. Mirza Kršo je izvanredni profesor Financija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (EFSA) i konzultant na Ekonomskom institutu Sarajevo (EIS). Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, smjer bankarstvo i osiguranje, kada je izabran za predstavnika studenata generacije 2002. godine. Na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu obranio je magistarski i doktorski rad na temu financijske regulative i problematike oporezivanja.

Na Ekonomski fakultet u Sarajevu, je od 2009. godine član Katedre za financije. Bio je član nekoliko organizacijskih odbora međunarodnih konferencija, te uredništva međunarodno indeksiranih časopisa. Svoje nastavno iskustvo i stručno usavršavanje kontinuirano je razvijao i ostvarivao na sveučilištima diljem EU.Preuzeto od www.poslovni.hr: https://www.poslovni.hr/regija/predsjednistvo-bih-izabralo-novo-vodstvo-centralne-banke-4422214

Scroll to Top