Porezna reforma u Srbiji kasni, investitori i građani nezadovoljniPoslovni dnevnik

Kreatori porezne politike u Srbiji, najavljujući promjene, kažu da sustav ide prema transparentnijim naknadama i manjim poreznim opterećenjima, no gospodarstvenici se uglavnom i dalje žale na veliki broj parafiskalnih nameta, kao i na nedovoljno jasne propise.

Savjet stranih ulagača (FIC) u Bijeloj knjizi za 2023. godinu ističe kako, nažalost, nije došlo do značajnijih promjena ili pomaka u poreznim propisima u vezi s problemima na koje FIC godinama ukazuje.

Investitori nezadovoljni
“Još uvijek ne vidimo značajniju spremnost na dijalog od strane državnih tijela. Radna skupina za provedbu preporuka Bijelih knjiga Vijeća stranih ulagača ni ove godine nije bila aktivna u području poreza. Bez obzira na to, nastavit ćemo se zalagati za nastavak dijaloga i unaprjeđenje porezne regulative i prakse, uz veću transparentnost i pravodobno iznošenje javnosti te javnu raspravu o planiranim izmjenama poreznih propisa.

Nastavit ćemo se boriti da se najvažniji problemi iz prethodnih razdoblja, kao što su izmjene poreza na imovinu, oporezivanje porezom na dobit imovine koja se vodi po fer vrijednosti i drugi, što prije riješe”, ističe se u Bijeloj knjizi.. Porezni savetnik i član Upravnog odbora Udruženja poreznih savjetnika Srbije Aleksandar Vasić u intervjuu za Biznis.rs kaže da porezna politika treba biti u službi ekonomskog razvoja, ali je veoma važno da bude pravedno, predvidivo i jednostavno.

“Sadašnja porezna politika je skup “ad hoc” mjera, puno izuzetaka, pravila koja stalno odstupaju od pravila, da se rokovi uglavnom pomiču, a da se neplaćanje poreza nagrađuje otpisom kamata. To su loše poruke.

Politika oporezivanja plaća i drugih dohodaka zrela je za ozbiljno preispitivanje i veću progresiju u oporezivanju. Parafiskalni nameti i dalje su visoki, a njihova administracija presložena. Reforma porezne uprave je proklamirana, provodi se, ali potrebni su hrabriji i brži potezi”, kaže.

Godina 2023. donijela je brojne novine u poreznoj politici, od kojih su se dvije istaknule. Prva je obveza izdavanja i pohranjivanja elektroničkih računa u svim transakcijama između subjekata privatnog sektora koji su obveznici PDV-a, dok se druga važna porezna novina odnosi na uvođenje novog modela oporezivanja slobodnih profesija.

Sustav elektroničkih računa, koji je u potpunosti uveden od 1. siječnja 2023. godine, krajem studenog je dobio izmjene i dopune koje će biti u primjeni od 2024. godine. Najvažnije izmjene odnose se na skraćenje roka za dostavu pojedinačne i zbirne evidencije PDV-a obveznicima sustav elektroničkih faktura. Rok se skraćuje sa 15. na 10. u mjesecu.

Oporezivanje freelancera
Kada je riječ o freelancerima, za njih se od 2023. godine primjenjuje sustav samooporezivanja po dva modela. Prijava prihoda vrši se kvartalno online putem posebno kreiranog portala, a rok za prijavu i plaćanje je 30 dana od isteka kvartala.

Svaki freelancer bira jedan od dva ponuđena modela obračuna na temelju visine prihoda u kvartalu. Prvi model je povoljniji za osobe s nižim primanjima ili koji povremeno primaju novac na ovaj način, dok je model B povoljniji za veće prihode.Preuzeto od www.poslovni.co.rs: https://www.poslovni.co.rs/regija/porezna-reforma-u-srbiji-kasni-investitori-i-gradani-nezadovoljni-4423464

Scroll to Top