Parlament usvojio nova pravila za povećanje uštede energije | VijestiUnutarnje tržište i industrija – Europski parlament

Zakonom će se utvrditi ciljevi uštede energije u potrošnji primarne i krajnje energije u EU-u.

Države članice morat će do 2030. zajednički osigurati smanjenje potrošnje energije od najmanje 11,7 % na razini EU-a (u usporedbi s predviđanjima referentnog scenarija iz 2020.). To će nadgledati snažan mehanizam praćenja i provedbe kako bi se osiguralo da države članice ostvare svoje nacionalne doprinose tom obvezujućem cilju EU-a.

Do 2030. države članice moraju uštedjeti u prosjeku 1,5 % godišnje. Godišnja ušteda energije započet će s 1,3 % u razdoblju do kraja 2025. i postupno će dosegnuti 1,9 % u posljednjem razdoblju do kraja 2030.

Ciljevi uštede trebali bi se ostvariti lokalnim, regionalnim i nacionalnim mjerama u različitim sektorima, npr. u javnoj upravi, zgradama, poduzećima, podatkovnim centrima itd. Zastupnici su ustrajali na tome da se programom posebno obuhvati javni sektor, koji bi svake godine morao smanjiti krajnju potrošnju energije za 1,9 %. Države članice također bi trebale osigurati da se najmanje 3 % javnih zgrada svake godine obnovi u zgrade s gotovo nultom potrošnjom energije ili zgrade s nultim emisijama. Direktivom se utvrđuju i novi zahtjevi za učinkovite sustave centraliziranoga grijanja.

Citat

Izvjestitelj Niels Fuglsang (S&D, Danska) izjavio je: „Energetska kriza nije gotova. Nema garancije da će sljedeće zime biti blage kao ova posljednja. U sljedećih sedam godina moramo uvesti potrebne strukturne promjene. Vrlo sam sretan što smo uspjeli nagovoriti države članice da prihvate daleko ambicioznije ciljeve energetske učinkovitosti. To je ključno kako u budućnosti više ne bismo ovisili o ruskoj energiji i kako bismo mogli ispuniti naše klimatske ciljeve. Današnje glasanje je velika pobjeda. To nije samo dobro za našu klimu, već i loše za Putina.”

Sljedeći koraci

Parlament je usvojio zakon s 471 glasa za, 147 protiv i 17 suzdržanih. Sada će ga morati potvrditi i Vijeće ministara prije nego što stupi na snagu.

Kontekst

Europska komisija donijela je 14. srpnja 2021. paket „Spremni za 55 %” kojim se postojeće zakonodavstvo u području klime i energetike prilagođava novom cilju EU-a o smanjenju emisija stakleničkih plinova od najmanje 55 % do 2030.

Paket je uključio i preinaku postojeće Direktive o energetskoj učinkovitosti, kojom se njezine odredbe usklađuju s novim ciljem smanjenja emisija stakleničkih plinova od 55 %.

Konferencija o budućnosti Europe

Unaprjeđivanjem ove direktive zastupnici u Europskom parlamentu odgovaraju na prijedloge građana iz zaključaka Konferencije o budućnosti Europe. Direktiva o energetskoj učinkovitosti odnosi se na prijedlog 3. stavak 3., čiji je cilj smanjiti ovisnosti o uvozu nafte i plina projektima energetske učinkovitosti i širenjem opskrbe čistom i obnovljivom energijom.

Direktiva je usklađena i s prijedlogom 3. stavkom 5. u kojem se zagovaraju ulaganja u tehnologije energije iz obnovljivih izvora te s prijedlogom 3. stavkom 6. kojim se promiče istraživanje novih ekološki prihvatljivih izvora energije i metoda skladištenja, čime se podupiru klimatski ciljevi EU-a. Nadalje, u skladu je s prijedlogom 11. stavkom 1. kojim se promiču zeleniji proizvodni postupci poduzeća te ih se podupire u pronalaženju najboljih rješenja.Preuzeto od www.europarl.europa.eu: https://www.europarl.europa.eu/news/hr/press-room/20230707IPR02421/

Scroll to Top