Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike HrvatskeRSS

Od 5. do 8. prosinca 2023. godine, u Portorožu, Sloveniji, održan je 23. sastanak ugovornih stranaka Barcelonske konvencije i njenih Protokola (COP 23 BC) u organizaciji Mediteranskog akcijskog Plana Programa za okoliš Ujedinjenih naroda (UNEP/MAP) i Slovenije kao zemlje domaćina.

Hrvatska delegacija predvođena ravnateljicom Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora gđom. Elizabetom Kos, brojala je osam članova iz više tijela državne uprave nadležnih za, pomorstvo, ribarstvo, zaštitu morskog okoliša kao i dva instituta, Instituta za vode „Josip Juraj Strossmayer“ i Instituta za oceanografiju i ribarstvo.

Konvencija o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja, poznatija pod nazivom Barcelonska konvencija koja se provodi kroz aktivnosti UNEP/MAP-a, jednom u dvije godine organizira konferenciju na kojima se uz deklaraciju, na ministarskom dijelu sastanka, usvajaju i važne odluke. Hrvatska delegacija je aktivno sudjelovala u radu na donošenju svih odluka u suradnji s drugim članicama Europske unije i ostalih ugovornih stranaka Konvencije. Moto ministarskog dijela sastanka održao se pod motom „Zelena tranzicija na Mediteranu: Od odluka prema akcijama“.

Odluke su rezultat provedbe dvogodišnjeg programa rada i uključuju strateške, programske, planske i tehničke dokumente usklađene s ciljevima Barcelonske konvencije i njenih Protokola, a prilikom ovog sastanka usvojeni su, regionalni planovi upravljanja akvakulturom, poljoprivredom i oborinskim vodama, odluke vezane uz zaštitu prirode i bioraznolikosti, Izvješće o procjeni stanja okoliša na Mediteranu 2023 (MED QSR 2023), Izvješće o okolišnim rizicima i rizicima klimatskih promjena na Mediteranu – Sažetak za donosioce odluka (MedECC Report), Okvir za primjenu prostornog planiranja mora na Mediteranu, Smjernice usklađenih postupaka za primjenu Konvencije o balastnim vodama na području Mediterana, Ažurirane smjernica za potapanje u more inertnog, neonečišćenog, anorganskog geološkog materijala te Program rada i Budžet MAP-a za  2024.-2025. između ostalih, odluka o osnivanju novog regionalnog akcijskog centra UNEP/MAP-a za klimatske promjene u Turskoj,

Usvajanje ranije spomenute Ministarske deklaracije iz Portoroža je najvažniji dio sastanka , a njome je naglašeno političko opredjeljenje za jačanje obveza djelovanja kroz primjenu Barcelonske konvencije i njenih protokola. Nacrtom ministarske deklaracije jača se postizanje ciljeva ostvarivanja zelene tranzicije na Mediteranu i rješavanje trostruke krize klimatskih promjena, gubitka bioraznolikosti i onečišćenja u regiji. Pri tom se uzimaju u obzir inicijative i dogovori postignuti na regionalnoj i globalnoj razini vezani uz zaštitu okoliša i Ciljeve održivog razvoja (posebice UN SDG 14).

Tri područja kojima se navode mjere jačanja obveza djelovanja odnose se na:
– zelenu tranziciju,
– ulaganje u budućnost i mlade generacije te
– obilježavanje 50 godišnjice UNEP/MAP-a u 2025. kao i 30 godina Barcelonske konvencije od Konferencije UN-a o okolišu i razvoju iz 1992.
 
 

StranicaPreuzeto od mingor.gov.hr: https://mingor.gov.hr/vijesti/23-sastanak-ugovornih-stranaka-barcelonske-konvencije-i-njenih-protokola/9509

Scroll to Top