Kritične sirovine: EP usvojio planove za sigurnost opskrbe i suverenitet EU-a | VijestiPriopćenja za tisak – Europski parlament

Cilj Akta o kritičnim sirovinama je konkurentniji i suvereniji EU tako što će se smanjiti birokracija, potaknuti inovacije duž cijelog vrijednosnog lanca i pružiti potpora malim i srednjim poduzećima. Njime se također želi potaknuti istraživanja te razvoj alternativnih materijala i rudarskih i proizvodnih metoda koje su prihvatljivije za okoliš.

Tim novim propisom uspostavit će se gospodarski poticaji te stabilniji i sigurniji poslovni okvir za projekte rudarenja i recikliranja s bržim i jednostavnijim postupcima izdavanja odobrenja.

Tijekom pregovora o Aktu s Vijećem zastupnici su tražili da se veći naglasak stavi na proizvodnju i proširenu upotrebu materijala koji bi mogli zamijeniti strateške sirovine. Uz to, osigurali su da se postave ciljevi za poticanje recikliranja većih količina strateških sirovina iz otpadnih proizvoda. Zastupnici su ustrajali i na smanjenju birokracije za poduzeća, posebice za mala i srednja poduzeća (MSP-ove).

Strateška partnerstva s trećim zemljama

Parlament je naglasio važnost strateških partnerstava između EU-a i trećih zemalja kako bi se diversificirala opskrba EU-a kritičnim sirovinama, što pogoduje objema stranama. Osigurao je mjere za razvoj dugoročnih partnerstava s prijenosom znanja i tehnologije, osposobljavanjima i usavršavanjima za nova radna mjesta s boljim uvjetima rada i prihodima te vađenjem i preradom prema najboljim ekološkim standardima u partnerskim zemljama.

Izjava

Zastupnica Nicola Beer (Renew, Njemačka) izjavila je: „Ovaj Akt predstavlja plan industrijske politike za sigurnu i održivu opskrbu Europe sirovinama. Ciljanim gospodarskim potporama pružamo privatnim ulagačima sigurnost za planiranje projekata kroz jedinstvene kontaktne točke za poduzeća te brze i jednostavne postupke izdavanja odobrenja s jasnim rokovima za nacionalne vlasti. Time će se potaknuti rudarenje, prerada i recikliranje u Europi.”

Sljedeći koraci

Akt je usvojen s 549 glasova za, 43 protiv i 24 suzdržana. Vijeće treba formalno odobriti tekst prije nego što bude objavljen u Službenom listu.

Kontekst

Električni automobili, solarne ploče i pametni telefoni – svi oni sadrže kritične sirovine. Kritične sirovine od velike su važnosti za zelenu i digitalnu tranziciju EU-a, a sigurnost opskrbe njima ključna je za gospodarsku otpornost, tehnološko vodstvo i stratešku autonomiju Europske unije. Od početka rata u Ukrajini i sve agresivnije trgovinske i gospodarske politike Kine, i kobalt, litij te ostale sirovine postale su geopolitički faktor.

Zbog globalnog prelaska na energiju iz obnovljivih izvora i digitalizacije naših gospodarstava i društava predviđa se da će se u predstojećim desetljećima potražnja za nekim od tih kritičnih sirovina ubrzano povećavati.

Konferencija o budućnosti Europe

Ovim se zakonodavstvom odgovara na prijedloge Konferencije o budućnosti Europe, posebno na prijedlog 5. (Održiva potrošnja, ambalaža i proizvodnja) i prijedlog 17. (Smanjenje ovisnosti EU-a o stranim čimbenicima u strateški važnim gospodarskim sektorima). Ove inicijative usmjerene su na održivu gospodarsku autonomiju i strateški sektor otpornost, koji su bili važne teme Konferencije.Preuzeto od www.europarl.europa.eu: https://www.europarl.europa.eu/news/hr/press-room/20231208IPR15763/

Scroll to Top