Članak – Ulaganje, rast, izbor: ekonomske prednosti članstva u EU-u (video)Priopćenja za tisak – Europski parlament


Članstvo u EU-u znači biti dijelom jednog od najvećih svjetskih gospodarskih blokova i najvećeg jedinstvenog tržišta.

Izvor : © Europska unija, 2023 – EPPreuzeto od www.europarl.europa.eu: https://www.europarl.europa.eu/news/hr/headlines/eu-affairs/20231212STO15842/

Scroll to Top