Članak – Svim mladim ljudima: Saznajte više o Parlamentu i zauzmite se za demokraciju (video)Priopćenja za tisak – Europski parlament


Od praktičnog iskustva europske parlamentarne demokracije do virtualnih igara uloga, program za mlade Europskog parlamenta ima za svakoga ponešto.

Izvor : © Europska unija, 2023 – EPPreuzeto od www.europarl.europa.eu: https://www.europarl.europa.eu/news/hr/headlines/eu-affairs/20231212STO15845/

Scroll to Top