Borba protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu: što EU poduzima? | VijestiPriopćenja za tisak – Europski parlament

Pružatelji usluga zaduženi za procjenu i ublažavanje rizika

U skladu s predloženim zakonodavstvom pružatelji usluga smještaja na poslužitelju ili interpersonalnih komunikacijskih usluga trebat će provesti procjenu rizika prisutnosti seksualnog sadržaja koji uključuje djecu. Kada utvrde razinu rizika, moraju provesti mjere njegovog ublažavanja.

Uredba sadržava opsežan popis mogućih mjera ublažavanja koje pružatelji usluga mogu odabrati. One uključuju načelo integrirane sigurnosti (razvoj proizvoda ili usluga na način kojim se izbjegava potencijalna šteta), obveznu roditeljsku kontrolu, uspostavu mehanizama za izvješćivanje korisnika i upotrebu sustava za provjeru dobi.

Uvode se i posebne obvezne mjere ublažavanja rizika za usluge koje su izravno usmjerene na djecu, platforme koje se prvenstveno upotrebljavaju za širenje pornografskog sadržaja i određene usluge komunikacije u igricama (chat).

Pružatelji usluga sami će birati tehnologije koje će koristiti za ispunjavanje svojih obaveza. Pravila predviđaju pojednostavljeni postupak za manja poduzeća.Preuzeto od www.europarl.europa.eu: https://www.europarl.europa.eu/news/hr/headlines/society/20231116STO11629/

Scroll to Top